Photo 11 of 18 in Wall Photos

Thán từ trong tỉ dụ trên là “than ôi”. Với cảm xúc được biểu đạt và lột tả. Miêu tả trong tâm cảnh và suy nghĩ về khoảng thời kì tươi đẹp lúc chúa tể làm cho chủ rừng xanh. Đối chọi với việc bị giam giữ để tìm vui cho loài người. Được đặt ngay đầu câu và tách ra thành một câu cảm thán. Mang lại tâm cảnh, hơi thở của nhân vật là chủ thể. Để miêu tả cảm xúc than ôi về thời xưa nay đã ko còn huy hoàng.

nếu như không xét với những biện pháp tu từ khác, nhìn nhận với thuộc tính của từ mang ý nghĩa cảm thán. https://patadovietnam.edu.vn/blog/vocab-grammar/than-tu-trong-tieng-anh/